Medlemsdemokrati og Corona-hensyn udskyder årsmødet
Her i starten af 2021 er Coronasituationen stadig meget alvorlig, og det er usikkert, hvornår restriktioner ændres, lempes eller helt ophører.

De nuværende restriktioner besværliggør distriktsforeningernes generalforsamlinger, og af hensyn til medlemsdemokratiet har Landsforeningens bestyrelse valgt at udskyde årsmødet.  

- Bestyrelsen prioriterer medlemsdemokratiet og vil gerne medvirke til, at distriktsforeningerne får bedre mulighed for at holde generalforsamlinger inden årsmødet og dermed får bedre grundlag for at få valgt nye bestyrelser og opstille kandidater til Landsforeningens bestyrelse, siger Landsforeningens formand Søren Abildgaard.

Udover at flytte årsmødet vil Landsforeningens sekretariat i næste uge udsende en vejledning om afholdelse af generalforsamlinger i distriktsforeningerne under de aktuelle vilkår, som vi håber, kan være en hjælp.

Håbet lever, men der er ingen garantier 
I 2020 betød Corona, at datoen for årsmødet blev rykket flere gange og endte med et digitalt endagsarrangement af sundhedsmæssige hensyn til deltagerne.

Bestyrelsen følger corona-situationen løbende, og der bliver planlagt et program og en gennemførelse af årsmødet 2021, der er fuldt sundhedsmæssigt forsvarlig og efter gældende retningslinjer og anbefalinger.

Fra sidste årsmøde er læren, at der ingen garanti er for, at årsmødet kan gennemføres, som det planlægges – men i Landsforeningen håber vi meget, at det kan lykkes at mødes fysisk til årsmødet i august.   

Program, øvrigt materiale og informationer følger senere.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter