27. JANUAR 2022

Netværksmøder for unge

Landsforeningen holder to netværksmøder for unge menighedsrådsmedlemmer. Tilmeldingsfristen er mandag 31. januar.

COLOURBOX5139925

Landsforeningen har to virtuelle netværksmøder for unge i februar og marts. Skal du med? Foto: Colourbox.

Af: Alex Kjær / Louise Theilgaard

Tilmelding

Skriv en mail til Louise Theilgaard, lt@menighedsraad.dk, senest 31. januar 2022.

Alle unge menighedsrådsmedlemmer kan komme med til virtuelle netværksmøder. Møderne vil bestå af inspirationsoplæg om fx forandringer i folkekirken og folkekirkens struktur, mulighed for at snakke med hinanden og debattere de forskellige oplæg. I får også mulighed for at tale med hinanden om emner, der fylder i jeres menighedsrådsarbejde. 

Formålet med netværket er, at I kan bruge det som et åbent og tillidsfuldt forum, hvor I kan sparre med hinanden og udveksle erfaringer fra arbejdet i menighedsrådet samt holdninger og meninger til menighedsrådsarbejdet. Her er der plads til alle meninger og holdninger – også om emner, der normalt er vanskelige at drøfte i menighedsrådet. 

I kan også bruge netværket til at inspirere hinanden og være hinandens samarbejdspartnere.  

Datoer for møderne

Dato for møderne er 3. februar og 31. marts. Begge møder er klokken 18.30-20.00. 

Efterfølgende kan de af jer, der deltager, mødes fysisk senere på året til et aftenarrangement under Årsmødet. 

Hvis du synes det lyder spændende, så sæt kryds i kalenderen og skriv en mail til Louise Theilgaard, lt@menighedsraad.dk senest 31. januar. Du får derefter et link til møderne.