Netmediet Kirke.dk har d. 16. marts bragt følgende oplysning fra Rigspolitiet:

”Rigspolitiet oplyser, der i øjeblikket gælder et forbud mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig (dog 10 på Bornholm). Menighedsrådsmøder kan som udgangspunkt ikke karakteriseres som en religiøs handling.” ”Derved gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer også for menighedsrådsmøder.” 

- Vi er enige med Rigspolitiet i, at menighedsrådsmøder ikke kan karakteriseres som en religiøs handling og derfor som udgangspunkt er underlagt forsamlingsforbuddet, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.

Det er dog stadig Landsforeningens opfattelse, at menighedsrådsmøderne er en naturlig og nødvendig del af det ledelsesarbejde, der foregår på de lokale kirkelige arbejdspladser.

- Dermed mener vi, at menighedsrådsmøderne, uanset oplysningen fra Rigspolitiet, falder ind under undtagelsen i bekendtgørelsen, siger Søren Abildgaard.

Anbefaler virtuelle møder
Anbefalingen fra Landsforeningen er indtil videre, at menighedsrådsmøderne så vidt muligt afholdes virtuelt. Men for nogle menighedsråd er det vanskeligt at komme i gang med at mødes, fordi et virtuelt møde kræver, at rådet beslutter mødet i enighed.

- Der er menighedsrådsmedlemmer, der ikke bruger it-værktøjer, der giver mulighed for at deltage i virtuelle møder, og derfor er der menighedsråd, som er afhængige af at kunne mødes fysisk, siger Søren Abildgaard.

Siden 7. januar 2021 har det i retningslinjerne fra Kirkeministeriet heddet, at det er under afklaring, hvorvidt menighedsrådsmøder er underlagt det gældende forsamlingsloft på fem personer. Landsforeningen har gentagne gange på møderne i folkekirkens task force efterspurgt retningslinjer. Ligesom spørgsmålet også er stillet til kirkeministeren.

- Vi venter fortsat på, at ministeriet melder en afklaring ud, siger Søren Abildgaard. 

Find link til Kirkeministeriets retningslinjer og meget mere i Landsforeningens samlede oversigt over folkekirkens coronatiltag.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter