Aftalen er indgået om en udmøntning af genåbningsaftalen, gældende fra 21. april.

 ”Der er enighed om, at anbefalingerne om, at indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger højst varer 30 minutter og gennemføres uden fællessang, lempes”, står der i aftalen, som er indgået mellem alle partier, bortset fra Ny Borgerlige.

- Jeg er meget glad for, at der sker ændringer også for folkekirken fra d. 21. april. Det vil vise sig, hvor meget der bliver lempet, og hvad der bliver tale om. Vi ville gerne, at man også havde lempet arealkravet i kirkerne. og vi håber fortsat, at vores nylige henvendelse til Kirkeministeren får effekt, men i mellemtiden vil vi glæde os over de andre elementer i aftalen, siger Søren Abildgaard.

Forsamlingsloftet hæves fra onsdag
I aftalen står blandt andet, at man vil arbejde for, at forsamlingsloftet for foreningslivet for børn og unge under 18 år indendørs. Aftalen indebærer også, at forsamlingsloftet hæves til 25 personer fra 21. april, når der er ikke tale om aktiviteter der indebærer sang.

- Indtil nu er den udendørs konfirmandundervisning juridisk set blevet behandlet som en organiseret foreningsaktivitet, så jeg forventer, at det giver mulighed for, at man kan genoptage konfirmandundervisningen med op til 25 elever indendørs. Det betyder i langt de fleste tilfælde, at man kan have normal undervisning. Sådan tolker jeg den del aftalen, siger Søren Abildgaard.

Mulighed for store friluftsgudstjenester
Der er desuden fastlagt en plan for udfasning af såvel det indendørs som det udendørs forsamlingsforbud. Planen gør, at Landsforeningen forventer at kunne afholde årsmødet som planlagt – 6.-8. august.

Aftalen indebærer, at det udendørs forsamlingsloft ser ud til at blive hævet til 100 personer fra 21. maj.

- Det er lige inden pinse, og det giver kirkerne meget bedre mulighed for at afholde de store friluftgudstjenester, der jo er tradition mange steder til pinse, siger Søren Abildgaard.

Han forventer, at de nye anbefalinger meldes ud snarest.

- De kommer i hvert fald senest onsdag d. 21. april, og så har man stadig nogle dage til at forberede sig på gudstjenester i weekenden, siger Søren Abildgaard.

Landsforeningen vil følge op politisk på aftalen, når det præcise indhold i regler og retningslinjer er kendt. Der er indkaldt til møde i taskforce og sektorpartnerskabet allerede på mandag d. 19. april.

Den politiske aftale kan læses her. 

Vi opdaterer løbende Landsforeningens samlede coronavejledning for folkekirken. Du kan finde de nye retningslinjer, bekendtgørelser m.v. her. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter