9. SEPTEMBER 2021

Klarhed over rolle og rettigheder

Medarbejderrepræsentanten er vigtig på de folkekirkelige arbejdspladser. Og nu kommer en vejledning, der skaber klarhed over medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder.

Personaleansvarlig

Illustration: Bob Katsenelson

Af: Anja D. Christensen

Ordningen med medarbejderrepræsentanter giver medarbejdere mulighed for at vælge en repræsentant, som kan deltage i menighedsrådets møder med tale- og forslagsret. På den måde kan medarbejderens behov for løbende at kunne følge menighedsrådets arbejde imødekommes. Medarbejdere sikres samtidig adgang til at drøfte væsentlige beslutninger for arbejdspladsen og mulighed for at bidrage med nyttig viden til menighedsrådets beslutninger. Men for at ordningen fungerer efter hensigten, er det afgørende med klart definerede rammer, og det har vi fået nu.

I forbindelse med fornyelsen af organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver i 2018 blev det aftalt, at der som et periodeprojekt skulle udarbejdes en vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder, som naturligvis også skulle omfatte menighedsrådenes øvrige ansatte.

Slut med uklarhed
- Det er positivt, at der nu er kommet en vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder, og at vi er enige fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden om, at det er sådan, det skal være. Vi har i Landsforeningen arbejdet aktivt for projektet, og det er meget tilfredsstillende, at parterne har kunnet nå til enighed, udtaler næstformand i Landsforeningen og formand for Personaleudvalget Inge Kjær Andersen.

- Det er vigtigt for såvel menighedsrådet som for medarbejderrepræsentanten, at der er klarhed over rammerne for medarbejderrepræsentanten funktion i menighedsrådet, for på den måde kan vi forebygge misforståelser og konflikter herom, siger Inge Kjær Andersen.

Samarbejde 
Udover Landsforeningen af Menighedsråd har 3F, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Dansk Organist og Kantor Samfund, Organistforeningen og Kirkeministeriet været med i en arbejdsgruppe under Folkekirkens Samarbejdsudvalg, der har udarbejdet vejledningen.

Vejledningen kan læses og downloades på Folkekirkenspersonale.dk

Flere artikler om samme emne

#Medarbejderrepræsentant #Arbejdersgiver