24. JUNI 2021

Få indflydelse på mere end din egen kirke

I sensommeren er der valg til provstiudvalg og stiftsråd – menighedsrådene bør forberede sig og opstille kandidater.  

Foldby kirke forår 2.jpg

I sensommeren er der valg til provstiudvalg og stiftsråd – menighedsrådene bør forberede sig og opstille kandidater. Foto: Charlotte Tybjerg Sørensen

Af: Charlotte Tybjerg Sørensen

Fungerer dit provsti og dit stift, som de skal? Vil du gerne være med til at sætte retningen for arbejdet i provstiet og i stiftet og træffe beslutninger om økonomi og det kirkelige arbejde på tværs i dit område?

Så skal du overveje at stille op, når der er valg om et par måneder. Landsforeningen opfordrer til, at menighedsrådsmedlemmer får kompetente og engagerede kandidater til at stille op til valget til provstiudvalg og/eller stiftsråd.

- Det er vigtigt at få valgt kandidater, der ønsker at være med til at sætte retningen for arbejdet for folkekirken i provstiet eller stiftet og har indsigt i økonomiske forhold og indsigt i det kirkelige arbejde. Det er oplagt at vælge menighedsrådsmedlemmer, som vil tilgodese hele provstiets eller stiftets interesser, til disse organer, siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen.

Orienterings- og opstillingsmøder i hvert provsti
Det forventes, at Kirkeministeriet fastsætter perioden 16. august – 5. september til et offentligt opstillingsmøde i hvert provsti. Mødet vil blive annonceret lokalt. Alle folkekirkemedlemmer kan stille op – dvs. også personer, der ikke sidder i menighedsråd. Det er dog kun menighedsrådsmedlemmer, der kan stemme til valgene. Mange steder afgøres de to valg på opstillingsmødet.

- Det er derfor meget vigtigt at deltage i mødet, så man kan præge arbejdet i provstiet og stiftet de kommende fire år. Vi anbefaler, man i menighedsrådene tager snakken lokalt om, hvilke/hvilken kandidat(er), man ønsker sig og går i gang med at tage en snak med den/de pågældende, hvis man ikke allerede er i gang. Vi har blandt andet udarbejdet en række spørgsmål, menighedsrådene kan bruge som forberedelse til brug for rekruttering af kandidater, siger Carsten Bøgh Pedersen, næstformand og formand for Medlemsudvalget.

Find dem i faktaboksen. 

Brug møder til debat om holdninger

For Landsforeningen vil arbejdet med den grønne omstilling blive et centralt emne i provstierne de kommende år. På hvilke områder kan man fremme omstillingen og hvad må det koste? Også arbejdet med økonomien i provstiet er væsentligt – ikke mindst i de provstier, hvor økonomien er særligt presset. Hvordan vil det nye provstiudvalg inddrage menighedsrådene i strategierne for provstiets udvikling og i den samlede økonomiske prioritering?  

- Og i stiftsrådene er det vigtigt, at man ud over at udvikle det kirkelige arbejde i stiftet også tager stilling til og præger prioriteringen af folkekirkens fælles midler på landsplan i fællesfonden gennem repræsentationen i fællesfondens budgetsamråd. Også arbejdet i det Mellemkirkelige Råd om folkekirkens relationer til andre kirker og migrantmenigheder, er det væsentligt, at stiftsrådets medlemmer engagerer sig i, siger Søren Abildgaard, som opfordrer menighedsrådsmedlemmerne til møde frem til det lokale opstillingsmøde og tage debatten med kandidaterne.

Landsforeningen afholder et webinar d. 11. august 2021 kl. 17.00-18.00 med information om de to vigtige valg. Webinaret henvender sig både til potentielle kandidater og til menighedsrådsmedlemmer helt generelt. For tilmelding se faktaboksen. 

På vores temaside om valg til provstiudvalg og stiftsråd kan du finde en række råd og anbefalinger, informationsmateriale og en vejledning til, hvordan ansvarsfordelingen er mellem menighedsråd og provstiudvalg.

På vores temaside om valg til provstiudvalg og stiftsråd kan du finde informationsmateriale og en vejledning i ansvarsfordelingen mellem menighedsråd og provstiudvalg.