Det foregik under overskriften Det nære demokrati, som de flere end 100 deltagere hørte oplæg om og efterfølgende drøftede. Der blev sat spot på provstiudvalgenes vigtige rolle i at nære den gode samtale, det konstruktive samspil og samarbejde med menighedsrådene i provstiet.

For hvordan kan provstiudvalg være med til at styrke det nære demokrati og interessen for helhedsperspektivet i provstiet? Hvordan kan man arbejde med værdibaseret styring? Og hvad kan man som provstiudvalg gøre i praksis?
Det nære demokrati blev belyst fra tre forskellige vinkler. Det teoretiske, fra menighedsrådenes perspektiv og fra provstens synsvinkel.

Organisationens værdier
Ledelseskonsulent ved LEAD, Christian Qvick talte om de grundlæggende rammer for ledelse og styring af organisationer. Han kom blandt ind på værdier og i den forbindelse hvilken værdi, man med sin organisation ønsker at skabe. Samt hvilke principper og hensyn, man vil følge, og hvordan man vil håndtere værdikonflikter.

Transparens og inddragelse
For menighedsrådsformand Helga Koldby Kristiansen, Fredenskirken, Viby J og provstiudvalgsmedlem, er nærhedsprincippet det vigtigste, og det er afgørende for, at der er et myndigt lægfolk i folkekirken. Men i sit oplæg anerkendte hun samtidig, at opgaveløsning på provstiniveau tilfører kvalitet til arbejdet, fordi menighedsråd også er en del af en større sammenhæng.

- Når strukturen ser ud som nu, så må opgaven være at skabe et frugtbart samarbejde. Tillid vokser frem af transparens og inddragelse, lød det blandt andet fra Helga Koldby Kristiansen.

Skabe tillidsfuld ledelse
Under overskriften Provstiudvalget i demokratiets tjeneste talte provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen, som er næstformand i provstiudvalget i Aarhus Søndre Provsti, blandt andet om at skabe tillidsfuld ledelse og rum for samtale og dialog med menighedsrådene.

Hun kom blandt andet ind på begrebet ”forstyrrelse”, som kan bruges konstruktivt i samarbejdet mellem provstiudvalg og menighedsråd, og at bruge fakta og tal som øjenåbner og baggrund for samtale og refleksion i samarbejdet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter