Landsforeningen har fået tilbagemeldinger fra 75 meget forskellige valgsteder rundt om i landet. Lige fra store bysogne med mange fremmødte vælgere og mange kandidater til små landsogne med få fremmødte og få kandidater.

Landsforeningen havde udsendt et spørgeskema til Landsforeningens bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af distriktsforeningernes bestyrelser, som er bredt geografisk fordelt og fra såvel store som små sogne. Desuden har et antal ansatte på sekretariatet overværet valgforsamlinger rundt omkring i landet.

Ny regler var forståelige
Et af spørgsmålene, vi ønskede svar på, var, om der var fri mulighed for at opstille sig selv eller andre kandidater. Svarene bekræfter, at det var tilfældet. Vi har også spurgt, om det var tydeligt for alle, hvordan afstemningen skulle gennemføres. Her viser besvarelserne, at der bortset fra ganske få steder, ingen problemer var med at forstå reglerne.

- Jeg glæder mig over, at valgforsamlingerne nu for næsten alles vedkommende er gennemført – der er som bekendt enkelte steder, hvor det først kan lade sig gøre at afholde dem i dag og de kommende dage. Og jeg er meget tilfreds med at høre, at de steder, vi har fået tilbagemeldinger fra, har kunnet gennemføre valgforsamlingen i henhold til lovgivningen. Intentionen med loven om mere demokrati og gennemsigtighed er tilsyneladende lykkedes, i hvert fald de pågældende steder, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.

Der har dog også været udfordringer. På store valgsteder, fx for Aarhus Domsogn og Aabenraa Sogn, tog stemmeoptællingen lang tid.

- Det er noget af det, der vil blive kigget på, når valget er overstået. Vi vil bruge de erfaringer, menighedsrådene gør sig og se på, om der måtte være behov for at anbefale justeringer af loven eller vejledning om valgets praktiske gennemførelse, siger Søren Abildgaard

Plads til alle
Op til valget har coronasituationen naturligt nok været en bekymring i forhold til, om det ville være sundhedsmæssigt forsvarligt at afholde valgforsamlinger og for stemmeberettigede at møde frem, fx om lokalet for valgforsamlingen ville være stort nok. Besvarelserne fra de 75 steder viser, at det ikke har været et problem. Der, hvor man forventede mange fremmødte, havde man på forhånd sikret sig adgang til lokaler, der var store nok. Det gælder fx i Aabenraa sogn, hvor der mødte 228 vælgere frem. Der havde man lejet Sønderjyllandshallen med plads til 440 personer.

Hovedparten blev fuldtallige
Flere medier har op til valget bragt historier om store rekrutteringsproblemer for menighedsrådene – at man kommer til at mangle kandidater. En gennemgang af de 75 besvarelser viser, at  der langt de fleste steder var flere kandidater end pladser i menighedsrådet. Andre steder skal man efterfølgende ud at finde ekstra kandidater - de fleste steder drejer det sig blot om en enkelt.

- Vi har været klar over, at der ville være steder, hvor man ikke kunne opstille et fuldt menighedsråd, og det må vi nu konstatere er tilfældet. Den nye valgform giver mulighed for at afholde ekstraordninær valgforsamling 6. oktober. Her håber jeg, at man får valgt de sidste, siger Søren Abildgaard.

Læs om valget i Kirke Hvalsø Sogn her.

Læs reportage fra valget i Aarhus Domsogn her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter