Repræsentanter for Landsforeningens bestyrelse og sekretariat mødtes onsdag 26. august med Folketingets kirkeudvalg.

Corona-situationen, menighedsrådsvalget og den grønne omstilling – herunder mulighederne for at flere af kirkens jorde kan overgå til økologisk drift - var blandt emnerne, der blev drøftet på mødet, som Kirkeudvalget havde inviteret til.

- Det var et rigtig godt møde, hvor vi havde en meget positiv dialog om emnerne med udvalgets medlemmer, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.

Landsforeningens delegation bestod foruden formanden også af næstformand Carsten Bøgh Pedersen, formand for Strukturudvalget, Kaj Bollmann og Hans-Henrik Nielsen, formand for Økonomi- og bygningsudvalget.

Landsforeningen arrangerede sammen med andre folkelige parter i efteråret 2019 en temadag for det dengang nydannede kirkeudvalg. På mødet foreslog Landsforeningen en ny temadag for udvalget.

- Det blev taget rigtig godt imod, og vi vil nu sammen med andre samarbejdspartnere i folkekirken gå i gang med at arrangere en temadag forhåbentlig i begyndelsen af 2021, fortæller Søren Abildgaard.

Læs handouts fra mødet her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter