Kirker og tilhørende sognegårde er meget forskellige og de lokale kirkers kor er mindst lige så forskellige. Dermed kan mulighederne for at genoptage korenes aktivitet også være forskellige.

- Derfor har vi har sammen med biskopperne, Dansk Organist og Kantor Samfund, Organistforeningen og Dansk Kirkemusiker Forening udarbejdet en tjekliste, som er tænkt til at kunne danne grundlag for dialogen mellem menighedsrådet og medarbejderne om, hvordan korvirksomheden kan genoptages sundhedsmæssigt forsvarligt i den lokale kirke, siger næstformand Inge Kjær Andersen, formand for Landsforeningens Personaleudvalg.

Tjeklisten er et supplement til  Kirkeministeriets og Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund. Den fokuserer på de emner, som er særligt relevante i forhold til at genoptage korvirksomheden.  

- Med tjeklisten får menighedsrådene og deres medarbejdere et redskab til lokalt at arbejde med, at også folkekirkens mange dygtige kor kan komme i gang med deres aktiviteter, siger Inge Kjær Andersen.

Tjeklisten kan hentes her

Følg også med i Landsforeningens samlede genåbningsvejledning, som vi løbende opdaterer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter