Tilmelding

Link til tilmelding

I år er Landsforeningen Årsmøde anderledes end det plejer. Tidligere på året blev det vedtaget at korte det planlagte årsmøde ned til en enkel dag og udelukkende afholde delegeretmøde.

Grundet situationen med Covid19 er det besluttet at aflyse det fysiske møde, der bliver erstattet af et digitalt delegeretmøde. Til gengæld udvides muligheden for deltagelse, så alle medlemmer nu har muligheder for at deltage.

Dato og tid ler uændret: lørdag den 31. oktober klokken 10.30-17.00, naturligvis med pauser undervejs.

Deltag hjemmefra 
Alle medlemmer kan følge med i delegeretmødet hjemmefra via tablet eller PC. Det er i år også muligt for alle at bede om taleret, dette skal gøres ved tilmelding. Hvor alle kan komme til orde, er det udelukkende de delegerede, der kan afgive stemmer. 

Sådan tilmelder du dig 
Du tilmelder dig delegeretmødet via vores medlemssystem  

Her skal du tilmelde dig som delegeret eller som menighedsråd uden stemmeret. Er du medlem uden stemmeret, så husk at angive, hvis du ønsker taleret under mødet.

Ved tilmelding skal du bruge dit medlemsnummer. Det finder du øverst til venstre på bagsiden af Menighedsrådenes Blad. Det er de 7 tal på 3. linje. Hvis du ikke kan finde dit medlemsnummer så send en mail med navn og sogn til menighedsraad@sogn.dk

Der er frist for tilmelding den 27. oktober.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter