Fonden bliver administreret af Kompetencesekretariatet, som er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde, Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), for at understøtte det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Ansatte i staten og altså også ansatte i folkekirken kan søge om midler fra fonden. Det gælder, hvis man er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Man kan også søge, hvis man er ansat i staten eller folkekirken på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Vær opmærksom på, at man ikke kan søge, hvis man på ansøgningstidspunktet er i en opsagt stilling.

- Landsforeningen har et stort fokus på at sikre kompetenceudvikling og efteruddannelse af kirkefunktionærerne, og derfor vil jeg vil opfordre menighedsrådene til, at der gøres brug af muligheden for at søge midler til kompetenceudvikling af deres medarbejderne, siger næstformand Inge Kjær Andersen, formand for Personaleudvalget.

Læs mere på Kompetencesekretariatet hjemmeside. 

Inspirationsaften om uddannelse – læs mere her. 

Læs vores uddannelsespolitik ”Sæt kompetenceudvikling og efteruddannelse på dagsordenen - det er vigtigt". 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter