De opdaterede retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har været inde over, er offentliggjort efter et sektorpartnerskabsmøde mandag eftermiddag. 

Det nye er præciseringer og skærpelser vedrørende gudstjenesterne, aktualiseret af de kommende julegudstjenester.

- Der er tale om overvejelser, som vi allerede har rejst i vores kommunikation til menighedsrådene, og som man lokalt har været i gang med at gennemføre. Men vi hilser velkommen, at ministeriet nu har indskrevet det i retningslinjerne og skærpet dem på flere områder, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.

De opdaterede retningslinjer omfatter alle de allerede kendte begrænsninger og anbefalinger med hensyn til blandt andet antal deltagere, brug af mundbind og håndsprit samt sikring af afstand mellem familier fra samme husstand og ekstra stor afstand, hvis der synges. Det nye er præciseringer og skærpelser vedrørende gudstjenesterne.

Ud over de hidtidige retningslinjer vedr. areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og brug af mundbind gælder nu desuden:

  • Alternativer: Forventer man mange deltagere til gudstjeneste i forhold til lokalet størrelse – fx juleaften - bør man overveje alternativer måde at holde gudstjeneste på. Det kan med biskoppens samtykke være udendørs, som drive-in eller virtuel afholdelse
  • Varighed: Indendørs gudstjeneste bør højst vare 45-50 minutter, så det er muligt at lufte ud 10 minutter med gennemtræk mindst én gang i timen. 
  • Tid mellem gudstjenester: Det skal være muligt at nå at rengøre fælles kontaktpunkter mellem hver gudstjeneste.
  • Antal deltagere og afstand: Ved indendørs gudstjeneste kan man overveje at tillade færre deltagere end tilladt, jf. areal- og afstandskrav for at sikre ekstra afstand.
  • Fællessang: Hvis man vælger at have fællessang til gudstjenesten, skal der være mindst 2 meters afstand mellem kirkegængere, og man kan overveje endnu større afstand mellem deltagerne. 1 meter er tilstrækkeligt, hvis der ikke synges. Det bør overvejes, om sang ved gudstjeneste samt menighedsaktiviteter helt kan undlades, så længe der er risiko for smittespredning. Alternativer kan være, at kun koret synger eller organisten spiller.
  • Vær opmærksom på at afstanden holdes ved ankomst og afslutning. Man kan udpege personer med ansvar for, at afstanden bliver holdt.
  • Ved nadver: Overvej hvordan der kan sikres afstand mellem deltagerne i forbindelse med nadver.

Læs pressemeddelelsen fra Kirkeministeriet her.

- Menighedsrådene bør i lyset af de skærpede retningslinjer overveje tilrettelæggelsen af julegudstjenesterne, så de kan tage ansvaret for en forsvarlig afvikling. Og jeg vil bede alle huske på, at beslutningerne skal træffes i gensidig dialog - mellem menighedsråd, præster, medarbejdere og frivillige - men det er menighedsrådet, der har ledelsesansvaret, også hvis det skulle gå galt, siger Søren Abildgaard.

Han opfordrer derfor til, at man afholder møder 22. eller 23. december med det personale, der skal deltage i gudstjenesterne for at gennemgå dem, set i lyset af de skærpede retningslinjer. Og har man frivillige, der skal deltage, skal de selvfølgelig også involveres.

- Det giver mulighed for at opfange eventuelle usikkerheder og kan være en hjælp til at sikre dialogen, og at alle kan føle sig trygge ved at stå for gudstjenesterne, siger Søren Abildgaard.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter