Hverdagen er tilbage, men der er stadig corona-smitte i samfundet.

Folkekirkens corona-taskforce, som Landsforeningen er repræsenteret i ved formand Søren Abildgaard og Leder af Rådgivning og Arbejdsgiver Elisabeth Jensen fra sekretariatet, har på sit møde i sidste uge drøftet de nyeste udfordringer ved coronakrisen. Taskforcen præciserer følgende:

 •  Deltagerantal og afstandskrav
  Antallet af deltagere til gudstjenester, konfirmationer, begravelser osv. er fortsat bestemt af BÅDE afstandskravet OG kvadratmeterkravet.

  Det betyder, at der skal være én meters afstand mellem alle tilstedeværende, og to meter, hvis der er sang. Personer, der dagligt er i tæt kontakt, kan sidde med normal afstand. Og der må i alt være max én person pr. 2 kvadratmeter, når man hovedsageligt sidder ned.

 • Mundbind
  Brugen af mundbind ændrer ikke ved disse krav. Det kan være en god idé at bruge mundbind, hvis man er i særlig risiko. Men det giver ikke mulighed for, at der kan være flere personer i kirkerummet, eller for at man kan være tættere sammen, end når afstands- og kvadratmeterkravet bliver overholdt. Brugen af mundbind ændrer heller ikke på afstandskravet ved sang.

 • Konfirmation og konfirmationsforberedelse
  Mange holder konfirmationer i disse uger med deltagere, der kan sidde tættere sammen, fordi de er fra samme husstand. Det er vigtigt at understrege, at kvadratmeterkravet fortsat skal overholdes, selvom der er flere personer, der kan sidde tættere. Og at afstanden mellem familierne skal være to meter, hvis der synges og én meter, hvis det ikke er tilfældet.

  Der kan godt være flere deltagere til en kirkelig handling, hvis der ikke bliver sunget OG det samlede antal deltagere ift. kvadratmeterkravet ikke bliver overskredet. Den konkrete tilrettelæggelse af den kirkelige handling og vurdering af det samlede antal deltagere baseret på opmåling mv. er et lokalt skøn og en lokal beslutning inden for retningslinjerne.

  Konfirmationsforberedelsen skal desuden foregå inden for folkekirkens retningslinjer. Det betyder, at selvom børn i dagtilbud og skoler efter sommerferien er vendt tilbage til mere almindelige forhold i institutioner og klasseværelser, så gælder det ikke for konfirmander, da konfirmationsforberedelse er folkekirkelig aktivitet.  
 • Forsamlingsforbud ved udendørs begravelser og bisættelser
  Regeringen og folketingets partier har desuden i aftalen fra 14. august om genåbningsfase 4 indført, at udendørs begravelser og bisættelser er omfattet af et forsamlingsforbud på 200 personer. 

Læs mere i Landsforeningens samlede coronavejledning, som løbende opdateres. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter