I 2021 skal der igen forhandles overenskomster på det offentlige område. Overenskomst handler om hverdagen på arbejdspladserne – den sætter rammer for løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, pension og meget andet.

Arbejdsgivere og lønmodtagere skal nå til enighed om de vilkår, der gælder for de ansatte i stat, kommuner og regioner. Det er ganske enkelt, hvad den danske arbejdsmarkedsmodel går ud på.

Landsforeningen kæmper for menighedsrådene
Når overenskomsterne skal forhandles, sidder Landsforeningen med ved forhandlingsbordet, og vores opgave er at varetage medlemmers interesser, præcis som de faglige organisationer gør.

Vi kender til jeres hverdag, både fra vores daglige rådgivning og møder med jer rundtom i landet, og vi kan derfor bringe virkeligheden i spil.

Hvordan foregår overenskomstforhandlingerne?
Inden forhandlingerne går i gang, indsamler Landsforeningen ønsker fra menighedsrådene og giver dem videre til Landsforeningens Personaleudvalg. På den baggrund fastlægges Landsforeningens krav til de kommende forhandlinger.

Selve overenskomstforhandlingerne er en lang proces. Landsforeningen mødes med Kirkeministeriet for at fastlægge arbejdsgiversidens krav til de nye overenskomster. Herefter følger en række møder mellem arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden, hvor kravene forklares og uddybes med henblik på at forny overenskomsterne.

Når Skatteministeriet og de faglige organisationers hovedorganisationer i staten i begyndelsen af 2021 bliver enige om løn- og ansættelsesvilkår for statens ca. 185.000 ansatte, forhandles overenskomsterne på plads for kirkefunktionærerne. Ved alle disse forhandlinger sidder Landsforeningen med og varetager menighedsrådenes interesser.

Forhandlingerne bliver ikke udskudt
I lyset af Corona og nedlukningen af samfundet, har der på lønmodtagerside været talt om at overenskomstforhandlingerne skulle udskydes, men det bliver ikke aktuelt.

- Vi er tilfredse med, at forhandlingerne ikke bliver udskudt, selvom vi også har forståelse for ønsket. Som vi ser det, er der overvejende fordele ved at lade forhandlingerne foregå som planlagt. Det betyder blandt andet, at overenskomsterne gælder for en længere periode.

- Det giver ro både for arbejdsgiverne og lønmodtagerne, at aftalerne ligger fast, og at nye forhandlingerne ikke lurer lige om hjørnet, siger Inge Kjær Andersen, der er næstformand i Landsforeningens bestyrelse og formand for Personaleudvalget. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter