Det er sket efter indførelsen af det nye cirkulære om obligatorisk uddannelseskrav for kirkefunktionærer.

Uddannelsesforløbet indeholder 3 ugers kristendomsfaglighed og 2 ugers kirkefaglighed. Første forløb sættes i gang i uge 9/2020.
Læs mere på FUV’s hjemmeside. 

Kirke- og kulturmedarbejdere skal desuden, ligesom kordegne, kirketjenere og gravere, deltage i kurset "Samarbejde, kommunikation og faglig etik". Læs om det her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter