Der er kommet en ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet, som ændrer på kompetencen til at beslutte, hvordan møder skal afholdes. 

Tidligere var det menighedsrådsformanden (eller udvalgsformanden hvis det var et møde i et udvalg), som kunne beslutte, at rådet skulle mødes på telefon eller over video for at undgå corona-smittefare.

Nu er det menighedsrådet, som i enighed kan beslutte, at et møde gennemføres ved video- eller telefonmøde. Det samme kan et af menighedsrådet nedsat udvalg.

Enighed kan konstateres på skriftligt grundlag.

I den nye bekendtgørelse står også, at formanden for menighedsrådet, henholdsvis formanden for et af menighedsrådet nedsat udvalg, kan tillade, at et eller flere medlemmer deltager i et menighedsrådsmøde eller udvalgsmøde via video- eller telefonforbindelse.

Der er også sket den ændring, at der skal udsendes video- eller lydtransmission fra menighedsrådsmøder, hvor offentligheden ikke har adgang (på grund af corona-restriktioner), eller hvis mødet holdes som video- eller telefonmøde. Hvis det ikke er muligt at transmittere live, så skal video- eller lydoptagelse offentliggøres snarest efter mødet.

Se den nye bekendtgørelse her.

Se også vores opdaterede coronavejledning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter