Den ene vejledning er særligt rettet mod menighedsrådenes ansatte, og den sendes elektronisk til medarbejderne via et link i et brev, der er vedlagt/vedlægges lønsedlen for februar, marts eller april.
Læs den her. 

Den anden vejledning er særligt rettet mod menighedsrådene som arbejdsgivere, og den er distribueret via Den Digitale Arbejdsplads. 
Læs den her. 

Den er også offentliggjort på www.folkekirkenspersonale.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter