Der er i dag, 20. marts 2020, trådt en ny cirkulæreændring i kraft som indebærer, at fristen for indberetning af ændret menighedsrådsstruktur nu er senest 19. april 2020, og ikke længere 1. april, såfremt ændringerne skal træde i kraft i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2020.

Regeringen har iværksat omfattende tiltag for at undgå spredning af Coronavirus (COVID-19). I den forbindelse har Kirkeministeriet valgt at ændre forskellige frister, sådan at der ikke er formelle behov for møder i menighedsråd og provstiudvalg i de kommende uger.

§ 2, stk. 1:

»Hvis menighedsrådet ønsker en ændret struktur i form af oprettelse af nye fælles menighedsråd, ændring af fælles menighedsråd eller opløsning af fælles menighedsråd med virkning fra valget 2020, skal beslutning herom være truffet senest den 19. april 2020. Menighedsrådet skal senest den 19. april 2020 indberette den ændrede struktur (fælles menighedsråd m.v.) til biskoppen.«

Læs hele cirkulæret her 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter