Kirkeministeren har netop godkendt strategien, som er udarbejdet af IT-følgegruppen og gælder for både folkekirken og Kirkeministeriet.

Den nye strategi er udarbejdet på grundlag af dialog med folkekirkelige repræsentanter og interessenter gennem samtaler, de såkaldte kaffemøder, og møder i hele landet med menighedsråd, ansatte, præster og provster med flere. Samt med repræsentanter for blandt andet Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Kordegneforeningen.

Fokusområder og pejlemærker har desuden været hovedtemaet for Folkekirkens Digitaliseringskonference, som IT-Følgegruppen afholdt i oktober 2019, og som har givet input og retning for strategien.

Pejlemærker for meningsfuld digitalisering

Formålet med strategien er at opstille pejlemærker for fortsat meningsfuld digitalisering i en nutidig folkekirke, som på den ene side interagerer med samfund, borgere og medlemmer på tidens vilkår, men som på den anden side ikke nødvendigvis kan eller skal gøre det på alle tidens præmisser.

Strategien skal gøre det muligt for folkekirken at være tilstede digitalt og at løse administrative opgaver bæredygtigt og effektivt, men uden at give køb på integritet eller værdier.

IT- værktøjer skal virke og være nemme at bruge

Fra Landsforeningens side har det også været vigtigt at sikre, at IT-værktøjerne er driftssikre og nemme at gå til. I strategien lægges der vægt på at folkekirkens digitale løsninger skal være robuste, stabile i drift samt brugervenlige og velfungerende.

- Vi har indskrevet i strategien, at folkekirken ikke skal være ”first mover” – men gerne ”lige efter”. Det er fint, hvis andre end folkekirken gør de første forsøg med helt nye teknologier. Det betyder rigtigt meget for vores medlemmer, at IT-værktøjerne virker og er nemme at bruge. Det står nu i strategien og er noget vi skal sikre i det videre arbejde. Ikke mindst når handlingsplanen for strategien skal udarbejdes, siger Inge Kjær Andersen.

Peger på løsninger alle kan se sig selv i

Hun lægger ligeledes vægt på, at der i strategien er taget hensyn til, at mennesker har forskellige holdninger til IT, og at man har forskellige erfaringer. Derfor er der brug for en strategi, der peger på løsninger, som alle kan se sig selv i.

- De pejlemærker vi er nået frem til, er et godt udgangspunkt for det videre arbejde. De er udarbejdet på baggrund af input fra blandt andet vores medlemmer, og de vil kunne være med til at sætte retning på det fremtidige arbejde med digitalisering i folkekirken, siger Inge Kjær Andersen.

Inge Kjær Andersen anbefaler, at man, med udgangspunkt i de 4 spørgsmål i strategien om digitalisering, drøfter, hvordan digitaliseringsstrategien bliver et nærværende og brugbart redskab i arbejdet med digitalisering i de enkelte sogne.

Handlingsplan i 2021

Næste skridt er at udmønte strategien til en handlingsplan, som forventeligt er klar i 2021.

Som led i det videre arbejde med handlingsplanen afholdes FOLKEKIRKENS DIGITALISERINGSKONFERENCE MAJ 2020, hvor der er fokus på handlingsplanen for strategien.

Inge Kjær Andersen opfordrer menighedsrådene til at deltage i konferencen, for her vil der være mulighed for at komme med ideer og forslag til handlingsplanen for strategien.

Læs digitaliseringsstrategi 2020-2025 her.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter