Find annonceskabelonerne på Valgportalen

Login på Valgportalen her

Senest 21. april skal der indrykkes en annonce i lokalavisen, hvor tid og sted for det offentlige orienteringsmøde bekendtgøres.

1. januar 2020 trådte en ny lov om valg til menighedsråd i kraft. Ifølge den nye lov er det blevet et krav, at alle menighedsråd som minimum skal bekendtgøre tid og sted for orienteringsmøde, valgforsamling og en eventuel ekstraordinær valgforsamling samt afstemningsvalg, skulle det blive aktuelt, i de stedlige dagblade og lokalaviser i enten trykte eller digitale udgaver. 

På Valgportalen har vi udarbejdet grafiske annonceskabeloner, hvor det er muligt at tilpasse indholdet med blandt andet tid og sted for afholdelse af orienteringsmødet 12.maj 2020* (*12.-17. maj i flersognspastorater).
Er et menighedsråd fælles for flere sogne, afholdes der ligeledes et fælles orienteringsmøde for disse sogne 12. maj.

I udarbejdelsen af annonceskabelonerne har vi haft fokus på tilpasningsmuligheder og brugervenlighed. Det er fx muligt at tilpasse overskriften, farven på annoncen, dato og sted, størrelsen på annoncen og så har vi udarbejdet forskelligt tekstindhold. 
Dernæst har vi gjort det muligt for op til 10 sogne at gå sammen om en annonce. På denne måde er der annoncekroner at spare og samtidig undgår I, at den samme annonce fremgår flere steder i samme avis. Ved at gå sammen med andre sogne om en fællesannonce, bliver det måske også muligt at købe mere annonceplads og dermed større synlighed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter