Hvis du vil vide mere

Landsforeningen samler information om de økonomiske aspekter i forbindelse med  Lønmodtagernes Feriemidler ét sted på DAP, så menighedsrådene nemt får adgang til både Landsforeningens og andre aktørers input om emnet.

KLIK her for at læse mere (Adgang sker via DAP-login).

 

Kirkeministeriet har meddelt, på baggrund af en udmelding fra Finansministeriet, at der med regeringens aftale om genopretning af dansk økonomi, hvor en del af lønmodtagerne opsparede feriemidler udbetales, ikke er ændringer i forhold til den måde, arbejdsgivers fremtidige indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler kommer til at foregå.

Det betyder konkret, at menighedsrådene fra 2021 fortsat har mulighed for at vælge:

  • at indbetale det skyldige beløb for alle lønmodtagere snarest muligt
  • at opdele indbetalingen over en årrække, under hensyntagen til kirkekassens økonomi og likviditet
  • at vente til de senest skal indbetales, dvs. når lønmodtagerne forlader arbejdsmarkedet.

Fremrykningen af udbetalingen af de indefrosne feriepenge betyder således, at staten lægger pengene ud, og at indbetalingerne til feriefonden skal ske som oprindeligt fastlagt i lovgivningen.

- Det er glædeligt, at vi nu har fået en afklaring på hvorledes indbetalingerne af de indefrosne feriepenge skal ske, siger Hans-Henrik Nielsen, formand for Økonomi- og Bygningsudvalget.

- Det betyder også, at det ikke påvirker menighedsrådenes og provstiudvalgenes budgetter, udover hvad der allerede er kendt, tilføjer han.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter