Tilmelding

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig: klik her

Tilmeldingsfrist 3. februar 2020

Folkekirkens Lederuddannelse er specielt udviklet til kontaktpersoner i menighedsråd, men er også målrettet formænd med særlig tilknytning til ledelsesopgaverne i samarbejde med kontaktpersonen. Uddannelsen giver konkret og opdateret viden om kontaktpersonens opgaver og rollen som daglig leder. Uddannelsen er udviklet med afsæt i Landsforeningens erfaring og interviews med kontaktpersoner om deres opgaver.

Uddannelsen inddrager både viden om juridiske personaleforhold og viden om bl.a. kommunikation og samarbejde.

Undervisningen er gratis for kontaktpersoner og formænd, der er medlem af Landsforeningen af Menighedsråd.
Du skal dog betale 775 kr. for forplejning. Prisen dækker kaffe/the, kage, frokost, drikkevarer og snacks på alle fire moduler.

Efter et afsluttet uddannelsesforløb har du fået:
•Viden om god ledelse og ledelsesopgaver i folkekirken
•Viden om rammer og regler
•Viden om og overblik over kontaktpersonens rolle, ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem
•Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige
•Erfaringsudveksling med kontaktpersoner fra dit lokalområde.

Indhold
På uddannelsens fire moduler kommer vi bl.a. omkring:
•Folkekirkens struktur
•Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og pligt)
•Kontaktpersonens opgaver, herunder bl.a. arbejdstidsplanlægning, rammetid og rådighedstid, ferie og sygdomshåndtering, lønforhandling
•Kodeks for god ledelse i folkekirken
•Udarbejdelse af personalepolitik
•Ansættelse af medarbejdere
•Kommunikationsteori og de gode samarbejdsrelationer
•Den anerkendende tilgang
•Distanceledelse
•Forebyggelse og håndtering af konflikter
•Arbejdsmiljø, herunder bl.a. viden om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og MUS

Der er tilmeldingsfrist 3. februar 2020 - og uddannelsen er delt op i fire moduler fordelt over perioden februar til maj 2020.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter