Landsforeningens årsregnskab for 2019

Se årsregnskabet her

Årsregnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger, viser et overskud efter skat på 819.286 kr. Det er på niveau med 2018.

Årsregnskabet forelægges til endelig godkendelse for delegeretforsamlingen senere på året.

Her er en opgørelse over de samlede indtægter og udgifter.

 

 

Regnskab 2019

Regnskab 2018

Indtægter i alt

 34.727.492

 33.133.135

Udgifter i alt

-33.923.743

-32.427.672

Resultat før
finansielle poster

803.749

705.463

Finansielle poster

15.537

22.069

Resultat før skat

819.286

727.532

Skat

0

0

Resultat efter skat

819.286

727.532


Overskuddet for 2019 udgør dermed ca. 2,4 procent af foreningens samlede indtægter.

Det samlede årsregnskab med ledelsesberetning, noter og påtegning kan findes via linket til højre.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter