Udviklingen af Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation har været undervejs siden 2003. Det er Landsforeningens ambition at få forhandlingsretten på arbejdsgiverområdet og varetage forhandlingerne om kirkefunktionærernes løn -og ansættelsesforhold.

Der er igennem årerne blevet sat spørgsmålstegn ved, om Landsforeningen kan varetage opgaven som arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret, og som tidligere år skabte emnet debat blandt deltagerne på mødet.

Den afsluttende afstemning om det politiske oplæg gav dog bestyrelsen et klart mandat til det videre arbejde med over 80 % ja-stemmer. 

Fremlægger forslag i 2021
Det blev vedtaget, at bestyrelsen på delegeretmødet 2021 skal fremlægge et forslag til organisingen af arbejdsgiverorganisationen, der blandt andet skal indeholde en tids -og procesplan for det videre arbejde.

Planen skal være udarbejdet i tide til, at distriktsforeningerne kan behandle den på deres generalforsamlingen inden næste års delegeretmøde.

Inge Kjær Andersen understregede, at Landsforeningen ikke kan fremlægge en klar plan for selve forløbet, før der har været forhandlinger om forhandlingsretten, da det ikke er noget Landsforeningen alene kan beslutte.

Læs mere
Hvis du vil læse mere om emnet, kan du i årsmødehæftet blandt andet læse Landsforeningens årsberetning samt bestyrelsens oplæg "Medlemsdemokrati og organisering i arbejdsgiverorganisationen". 
Du finder årsmødehæftet her. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter