Fællesbrev fra biskopper i Aalborg Stift og Viborg Stift

Vedrørende smitteudviklingen i Nordjylland

Det er en af udmeldingerne i et fællesbrev, som biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift og biskop Henning Toft Bro, Aalborg Stift har udsendt fredag formiddag.

Heri skriver de også, at folkekirken i de berørte kommuner fortsat kan afholde arrangementer i sognegårde og kirkecentre efter de retningslinjer, der allerede foreligger.

- Men i lyset af situationens alvor opfordrer vi som biskopper kraftigt til, at planlagte arrangementer af denne karakter aflyses eller udsættes indtil videre, skriver biskopperne, som kraftigt opfordrer til:

  • At planlagte kirkelige arrangementer sker med et begrænset antal deltagere og med få medarbejdere.
  • At overveje, om der er kirkelige arrangementer, som bør aflyses eller skubbes, til de lokale restriktioner igen er ophævet.
  • At overveje, om der skal ændres på større adventsgudstjenester, Santa Lucia gudstjenester m.v.

-  Med hensyn til arbejdspladser i de berørte provstier/kommuner opfordres der kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Denne anbefaling videregiver vi hermed til jer, skriver de to biskopper.

Opfordring til at finde løsninger

I brevet kommer de også ind på, hvordan menighedsrådene skal forholde sig i de situationer, hvor de ansatte bor i en kommune og arbejder i en anden.

- Det kan give udfordringer for kirkefunktionærerne, da der også opfordres til, at man alene krydser kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det.

Begravelser og bisættelser må anses for at være væsentlige og uopsættelige opgaver, hvor kommunegrænser må krydses, skriver biskopperne.

- Hvis kirkefunktionærer ikke kan møde på arbejde på grund af ovenstående, opfordrer vi til, at man i videst muligt omfang finder på måder, hvorpå man kan afløse hinanden, lyder det i brevet.

I Landsforeningen afventer vi en præcisering af, hvad kritiske funktioner er, udover dem vi kender fra foråret. Situationen nu er, at vi må afholde gudstjenester og kirkelige arrangementer, men i en tid med risiko for smittespredning er der højere krav til rengøring og udluftning. Vi melder ud vedrørende dette, når vi ved mere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter