Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Fælles udmelding vedrørende julen 2020

Hvordan vi sammen skal nå frem til jul med Covid-19
Printvenlig version 

Folkekirken er ligesom resten af samfundet lige nu i en situation, hvor smittetrykket er stigende og med de forlydender, der er lige nu fra sundhedsmyndighedernes side, skal vi nok ikke regne med lempelser i de restriktioner, vi er underlagt i folkekirken i forbindelse med Covid-19/corona. Vi er skal derfor forberede os på, at også julen bliver anderledes i år.

Det er et lokalt ansvar at sikre, at gudstjenester og arrangementer sker under overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Derfor er Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen gået sammen om denne henvendelse for netop at understrege vigtigheden af det lokale ansvar i denne situation. I forhold til medarbejdere er der tale om arbejdsmiljø, og allerede af den grund skal menighedsrådet inddrage medarbejderne i planlægningen af aktiviteterne, så de kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Det gælder også tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Vi opfordrer til, at menighedsrådet i det hele inddrager medarbejderne i en dialog om aktiviteterne i kirken ikke alene i forhold til julen, men også i øvrigt. Derfor er det også vigtigt at prioritere de resurser, der er til rådighed på en hensigtsmæssig måde. For medarbejderne har vigtig viden om, hvordan tingene normalt foregår, og hvad der derfor kan lade sig gøre i forhold til planlægning af aktiviteterne. Vi vil også gerne opfordre til, at præsterne, der har et særligt ansvar for gudstjenester og kirkelige handling, er opmærksom på vigtigheden af denne dialog.

Lige nu har vi kun de gældende regler og anbefalinger at forholde os til. Dem må vi tage udgangspunkt i ved planlægningen af gudstjenester og arrangementer i forbindelse med julen, uanset det betyder færre deltagere til gudstjenester og arrangementer og risiko for aflysninger.

Læs mere om de gældende regler og anbefalinger her

Se retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund her

Samtidig skal I også være opmærksomme på, at der på grund af smitteudbrud i afgrænsede lokalområder, f.eks. i bestemte byer eller kommuner m.v. kan være indført ekstraordinære midlertidige tiltag for at imødegå og modvirke yderligere smittespredning.

Vi tror på, at medarbejdere og menighedsråd ved fælles hjælp kan sikre trygge rammer for folkekirkens aktiviteter.

17. september 2020
Per Buchholdt Andreasen, Den Danske Præsteforening
Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter