Send jeres erfaringer til fuvcoronaprojekt@km.dk

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter inviterer alle, som har haft med folkekirken at gøre under corona-krisen, til at dele deres erfaringer og oplevelser med folkekirkebaserede aktiviteter.

Erfaringsindsamlingen sker via en åben mailpostkasse, hvor alle, der har været med i eller hørt om nye tiltag i corona-perioden, kan sende beskrivelser, links, fotos og lignende til fuvcoronaprojekt@km.dk. FUV vil meget gerne have input fra menighedsrådene.

Både online og fysisk

Formålet med den åbne postkasse er at indsamle sognenes egne erfaringer med aktiviteter og gudstjenester, både online og fysiske, samtidig med at der åbnes for en bred indsamling af de erfaringer og oplevelser, som de mange aktive, frivillige og deltagere har haft med nytænkende og inddragende folkekirke-tiltag.

Læs mere om projektet 100 dage, der forandrede folkekirken?

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter