I år er den 15. september en helt særlig dato. Det er nemlig datoen for menighedsrådsvalg 2020. Men udover den 15. september er der en række andre vigtige datoer, det er vigtigt at have styr på i forbindelse med valget. 

Vigtige datoer efter valgforsamlingen

 1. september
  Senest to dage efter valgforsamlingen skal valgbestyrelsen sende en udskrift af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen. 
 1. september
  En uge efter valgforsamlingen skal resultatet af valgforsamlingen offentliggøres. Det vil for langt de fleste betyde den 22. september, men for nogle flersognspastorater, kan datoen være en anden. Fristen for flersognspastorater er senest en uge efter valgforsamlingen. Det er målet, at så mange som muligt bliver bekendt med hvem, der er valgt til menighedsrådet, og derfor skal resultatet offentliggøres på sognets hjemmeside, ved førstkommende gudstjeneste og i lokale medier.

  Samtidig med offentliggørelse af de valgte til menighedsrådet samt stedfortrædere, skal der informeres om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

  Resultatet af valgforsamlingen skal den 22. september være indtastet i Valgsystemet.

  Endelig er det også denne dato, der skal indkaldes til eventuel ekstraordinær valgforsamling. Ekstraordinær valgforsamling afholdes, hvis der på valgforsamlingen ikke er valgt kandidater nok til at danne et fuldtalligt menighedsråd. 
 1. oktober
  Her afholdes ekstraordinær valgforsamling de steder, hvor det er relevant (for flersognspastorater er datoen mellem den 6. og 11. oktober). 
 1. oktober
  Frist for indlevering af kandidatlister. Er der blevet indleveret en liste efter reglerne, udløser det afstemningsvalg. For flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end 15. september, skal kandidatlister være indleveret senest fire uger efter valgforsamlingen.

  Den 13. oktober er der også frist for indtastning af resultatet af den ekstraordinære valgforsamling i Valgsystemet. 
 1. oktober
  Er sidste frist for aflysning af afstemningsvalg, hvis der kun er én gyldig kandidatliste. 
 1. november
  Er der blevet udløst afstemningsvalg, finder det sted den 17. november.
  Du kan læse mere om afstemningsvalg her på siden og på godtfrastart.dk
 1. november
  Frist for at sende en udskrift af valgte medlemmer til den først valgte. 
 1. november
  Er der klager? Frist for indsendelse af klager over valget sendes til biskop. 
 1. november
  Dette er den sidste dag for afholdelse af det konstituerende møde for det nye menighedsråd. 
 1. november
  Funktionsperioden starter. Velkommen til det nye menighedsråd.
 1. november
  Stiftsadministrationen skal senest denne dato markere i Valgsystemet, om der er modtaget valgklager.

  Det er også frist for valgbestyrelsens aflevering af valgmateriale til menighedsrådet. 
 1. december
  Den nyvalgte formand skal senest denne dag meddele stiftsadministrationen om, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet, hvis stiftsadministrationen varetager indtastningsopgaven i Valgsystemet. 
 1. december
  Frist for menighedsrådets makulering og sletning af valglister, valgkort, stemmesedler mv. i sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager. Folkekirkens IT sørger for, at valglisterne i de pågældende sogne samme dag slettes fra Valgsystemet.

  Ultimo december
  Ved udgangen af december er der frist for den nyvalgte formands indtastning i Valgsystemet af, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter