For at kunne nedsætte funktionsperioden, skal der indgives en ansøgning til biskoppen. 
Krav til ansøgningen: 
- Den skal være begrundet
- Den skal være fremsendt til biskoppen senest 1. marts 2020
- Den skal være vedlagt en udtalelse fra provsten

Eksempler på hvad en begrundelse kan være:
1. Gode erfaringer
2. Rekrutteringsproblemer

Biskoppen skal senest 1. april 2020 komme med en afgørelse, hvis det skal have virkning for valget i 2020. 
Hvis det afgøres, at funktionsperioden nedsættes til to år, skal der afholdes valg igen i 2022. Til det ordinære valg i 2024 kan der igen sendes en ansøgning om nedsættelse af funktionsperioden. 

Ændring i sognestrukturen
Hvis menighedsrådet ønsker en ændring i sognestrukturen, skal der sendes en ansøgning til ministeriet.
Ansøgning om ændring i sognestrukturen skal sendes til Kirkeministeriet senest 1. marts 2020 og den skal være vedlagt en udtalelse fra biskoppen og provsten.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter