Kalder på alle

Valgsang i forbindelse med menighedsrådsvalget 2020 som bliver formidlet via sociale medier og andre kanaler. Det er også tanken, at de mange dygtige kor rundt om i folkekirkerne kan tage den op i forbindelse med og forud for valgforsamlingerne 15. september.

Kalder på alle, nu tid til at bruge din stemme
Sammen, vi knytter et bånd, som enhver kan fornemme
Stem, hvor du bor
Fællesskab spirer og gror
Blomstrer, hvor du hører hjemme

Kalder på alle, i fællesskab sætter vi rammen
Nye idéer vil skyde og vokse fra stammen
Stem i, og få
Mer, end du selv kan formå
Kirken, den skaber vi sammen

Melodi: Lover den herre
Tekst: Peter Thielst/Advice

Et ordsprog lyder, at hver fugl synger med sit næb. Og lad det være sagt tydeligt, der var så fyldt med skønsang i Lindevang Kirke, at fuglene i træerne omkring kirken må have været misundelige.

Korleder Anne-Kari Ferenczi stod i spidsen for koret, som i dagens anledning bestod af både piger fra Herstedøster Kirkes pigekor og drengesangere fra Københavns Drengekor, Det Kongelige Kantori.

Hun har som korleder været med i processen med at tilrettelægge en sang, der kan få flere danskere til at møde op og deltage i valgene til menighedsrådene. Hun siger:

- Det er en meget kendt salme – Lover den herre – som vi synger med ny tekst. Så det er et godt valg, synes jeg. Den er også forholdsvis nem at synge, og det er vigtigt, når vi gerne vil nå ud så bredt som muligt.

En af de mange piger i koret er Elea Takaj, som synger 2. sopran i korarrangementet. Hun forklarer, at hendes stemme i modsætning til 1. sopranerne, som synger melodien, er harmonier eller udsmykninger, der understøtter sangens udtryk.

Tekstforfatteren til valgsangen er Peter Thielst, der arbejder hos reklamebureauet Advice, som er ansvarlig for kampagnen i forbindelse med menighedsrådsvalg 2020.

- Jeg har selv sunget kor i Haderslev Domkor i mine yngre dage, så for mig er det oplagt at bruge en salme i nye ord som en måde at få flere til at interessere sig for menighedsrådsvalget i 2020. Fællessang er for alle, lige gyldig hvilken baggrund man har, og jeg tror også, at salmerne og sangene er noget af det, mange forbinder positivt med folkekirken.

Peter Thielst fortæller videre, at formålet med sangen er at ramme så bredt som muligt. Derfor er sangerne også mødt op i deres eget tøj i stedet for at have ens farver på eller ens tøjstil.

Selvom det for det uskolede øre lyder perfekt, hver gang der laves en optagelse, er korlederen ikke tilfreds med de første optagelser. Der er en pause i fremførelsen, ”som ikke sidder i skabet”, forklarer Anne-Kari Ferenczi, inden  der igen klappes med træet, som signalerer optagelse.

Ti gange opfører korsangerne salmen, inden alle er tilfredse. Det kan kun blive godt. Sangen kan ses og høres på menighedsraad.dk, på folkekirken.dk samt på facebook i løbet af sommeren.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter