Hans-Henrik Nielsen, medlem af bestyrelsen og formand for Økonomi- og bygningsudvalget, kom med et oplæg, hvor han blandt andet fortalte, at bestyrelsen finder det vigtigt, at menighedsrådene er med i arbejdet for grøn omstilling. Det handler om at reducere Co2 udledning, og her kan den enkelte kirke gøre en del, ligesom også kirkegårdene er et vigtigt element i den grønne omstilling.

Han fortalte også om den klimagruppe, som kirkeministeren nævnte i sin tale på delegeretmødet. Her vil landsforeningen gerne være med, ligesom foreningen også bakker op om tankerne i den klimalov, som ministeren fortalte om.

Udfordringer

- Der er også nogle udfordringer, for vi kan ikke som folkekirke være frontrunnere, der skal andre aktører på banen. Men vi skal heller ikke være bagstræbere. Vi vil gerne gå ind et samarbejde med andre og dele erfaringer om de konsekvenser, der kan være ved at gå ind i den grønne omstilling, sagde Hans-Henrik Nielsen.

Margrethe Winther Nielsen, formand for distriktsforeningen i København, bad om ordet:

- Der er mere i den grønne omstilling end Co2 aftryk. Der er brug for rådgivning og viden om, hvordan grøn omstilling kan integreres lokalt. Der er behov for at samle viden og gøre den brugbar for menighedsrådene. Der er også brug for kortlægning og status over forholdene i folkekirken.

Jorde og skove

Steffen Bjerre fra Karlebo sogn ville høre, om Landsforeningen overvejer at få staten til at overtage kirkens bortforpagtede jorde og skove?

- Det er ikke vores indstilling, at vi skal sælge kirkens jorde. Vi vil gerne beholde jordene og arbejde for, at der sker en omstilling, så de bliver mere grønne. Hvordan er ikke fastlagt, der kan være forskellige muligheder, sagde Hans-Henrik Nielsen.

Han tilføjede, at han er enig med Margrethe Winther-Nielsen i, at en kortlægning af forholdene i menighedsrådene vil være givende

Grøn Kirke

Margrethe Winther-Nielsen ville også vide, om Grøn Kirke (landsdækkende projekt: red) er tænkt ind i Landsforeningens arbejde. Hans-Henrik Nielsen svarede, at Landsforeningen ikke er Grøn Kirke, men at der er et sammenfald af interesser.

Til sidst skulle de delegerede stemme, om de kan støtte, at Landsforeningen arbejder for at bidrage til den grønne omstilling. 193 stemmer blev afgivet, 189 stemte ja til forslaget.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter