Det var ministeren, der havde inviteret til mødet, hvor der var en gensidig præsentation af ønsker og tanker om, hvordan hhv. folkekirken og regeringen kan bidrage til den grønne omstilling.

- Menighedsrådene bestyrer stort set alle landets kirkegårde, en stor bygningsmasse samt nogle præstegårdsjorde, og derfor var det værdifuldt at få talt med ministeren om, hvilken betydning regeringens klimamål vil få for menighedsrådene, fortæller Søren Abildgaard, Landsforeningens formand, som var en af mødedeltagerne.

For Landsforeningen er det vigtigt, at den grønne omstilling fremmes ad frivillighedens vej.

- Som udgangspunkt mener vi ikke, der er brug for lovgivning på området. Men skulle det blive aktuelt, er det vigtigt, at Landsforeningen på menighedsrådenes vegne går aktivt ind i processen for at søge indflydelse på fremtidig lovgivning, understreger Søren Abildgaard.

Lokalt engagement og ejerskab er vigtigt
Landsforeningen og ministeren var enige om, at menighedsrådenes engagement og ejerskab til processen er vigtige for at fremme den grønne omstilling. Og Landsforeningen delte sine overvejelser og orienterede om den politiske proces, der er tilrettelagt frem mod delegeretmødet og internt i bestyrelsens videre arbejde.

For folkekirkens bidrag til den grønne omstilling er på programmet til delegeretmødet den 31. oktober. Her præsenteres et politisk oplæg fra bestyrelsen, som man ønsker at drøfte med de delegerede.

- Vi opfordrer de delegerede til at gå aktivt ind i debatten om grøn omstilling i folkekirken. Menighedsrådenes opbakning er vigtig af demokratiske hensyn og af hensyn til den lokale forankring – for det er det lokale engagement, der sikrer handling, siger Søren Abildgaard.

Oplægget kan læses her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter