Joy Mogensen indledte sin tale til menighedsrådene med at snakke om Covid-19 og de ekstra udfordringer, det har betydet for sognene. Herefter sagde hun tak til menighedsrådene for alt det arbejde, de har ydet året igennem. Det er blandt andet arbejde for ensomme, ældre, udsatte og lokalsamfundet som helhed. Det har vist styrken i folkekirken, sagde ministeren, som også ønskede tillykke til nyvalgte og genvalgte i et år, hvor en ny valgform stod sin prøve med gode erfaringer de fleste steder.

Derefter gik hun videre til blandt andet at tale om to interne dagsordener, som har betydning for folkekirken i disse år. Den ene er præstemangel, den anden er den grønne omstilling.

Folkekirkens udfordring med præstemangel har betydet, at Joy Mogensen vil genfremsætte et lovforslag, som skal gøre det muligt for andre end teologiske kandidater fra landets universiteter at søge præstestillinger.

Nyt lovforslag

- Forskellige politiske bemærkninger gjorde, at lovforslaget, første gang det blev fremsat, faldt til jorden. Nu er vi snart klar med nyt lovforslag, hvor vi foreslår en slags mellemform, som giver personer med relevant faglig baggrund mulighed for at søgte præstejobs.

Ministeren understregede i sin tale, at det stadig vil være muligt for biskopperne at give ansættelse til personer, som har en helt særlig baggrund, fx fordi de har virket som præst i en frimenighed gennem en årrække.

Hun sagde videre, at lovforslaget ikke skal stå alene, fordi grunden til præstemangel er sammensat. Det er også vigtigt at se på, hvordan man kan fastholde både seniorer i jobbet samt unge, som efter få år forlader faget.

I forhold til den grønne omstilling mener ministeren, at det hænger sammen med en bredere, ekstern dagsorden. Hvad for en tone sætter folkekirken for religion i samfundet? Det skal gerne være en organisation, mener ministeren, som rækker ud i samfundet og gerne vil være noget for den brede befolkning.

Her er den grønne omstilling, som regeringen har som en høj prioritet, et oplagt emne.

Grøn forandring

- Det er en stor samfundsopgave, som alle i samfundet bør tænke over. Det er min ambition, at folkekirken og kirkeministeriet skal arbejde tæt sammen om at skabe grøn forandring de kommende år. Jeg oplever også, det er en prioritet for mange af jer derude, sagde ministeren.

Konkret vil hun arbejde for, at der etableres et grønt stiftscenter med fast bemanding samt et klimacenter, hvor man inddrage faggrupper og samle gode eksempler. Overordnet skal der være en afbalancering af forskellige hensyn, fx den kulturarv, som menighedsrådene også er sat i verden for at tage hånd om.

Ministeren vil også se på et lovforslag, som kan gøre reglerne mere hensigtsmæssige i forhold til folkekirkens bidrag til den grønne omstilling.

Efter ministerens tale var der mulighed for at stille spørgsmål til ministeren i det virtuelle, digitale rum. Det gjorde flere, og der var blandt andet spørgsmål om Folkekirkens Ungdomskor, som ikke har fået så meget økonomisk støtte som andre kor. Ministeren opfordrede til at se andre korprojekter som medspillere og ikke modspillere, fordi hun selv har erfaring for, at også kor uden for folkekirken bidrager til kirken og bruger dens rum.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter