Dialogmødet var en opfølgning på den fælleserklæring med bekymring over Landsforeningens ønske om at få forhandlingsretten, som de faglige organisationer sendte ud for godt et halvt år siden.

 - Jeg er meget glad for at alle organisationerne havde sagt ja til invitationen. Jeg synes det var et godt møde, og jeg oplever, at der er en vis forståelse for vore synspunkter og argumenter for at få forhandlingsretten. Ligesom vi har fået input fra mødedeltagerne, som kan være med til stille skarpt på, hvad vi bør fokusere på i processen fremover – både i drøftelserne med organisationerne og med vores medlemmer, siger næstformand Inge Kjær Andersen, formand for Personaleudvalget.

Landsforeningen håber, at den direkte dialog kan fortsættes i forlængelse af mødet.

 - Vi overvejer at invitere til et lignende møde, når vi er kommet lidt længere i vores proces, for den gensidige dialog er vigtig, siger Inge Kjær Andersen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter