• God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

Sådan lyder rådene fra Sundhedsstyrelsen. 
Læs mere på styrelsens hjemmeside.

Man kan som menighedsråd overveje, om man skal gøre opmærksom på dette i sognegården eller i kirken. Sundhedsstyrelsen har lavet plakater, der kan printes ud. Find dem via ovenstående link.

Sygdom blandt medarbejdere

Der kan opstå situationer med Coronavirus (COVID-19), som det som arbejdsgiver kan være godt at kende til allerede nu. Fx hvordan man skal forholde sig, hvis en medarbejder får feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer.

Sundhedsstyrelsen har sendt følgende information til landets kommuner til formidling hos virksomheder og på arbejdspladser: "Som udgangspunkt skal man ikke mistænke, at en medarbejder med feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer har smitte med ny coronavirus. COVID-19 skal alene mistænkes hos en syg medarbejder, hvis denne har feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer OG har haft rejseaktivitet til områder med udbredt smittespredning eller personer med de nævnte symptomer som har haft tæt kontakt til en person med påvist eller mistænkt COVID-19. Hvis en medarbejder er syg, og bliver diagnosticeret med COVID-19, iværksættes smitte- og kontaktopsporing ved Styrelsen for Patientsikkerhed. I et sådan tilfælde vil arbejdspladsen blive orienteret." 
Se hele orienteringsbrevet her. 

Ansættelsesretlige regler

I forhold til de ansættelsesretlige regler, skal man være opmærksom på følgende: 

En medarbejder, der er syg med COVID-19, har som ved anden egen sygdom ret til at blive hjemme med løn (eller evt. sygedagpenge). 

En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet med COVID-19, og som efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne, skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Hvis den pågældende ikke er syg, er det Landsforeningens opfattelse, at man som arbejdsgiver bør pålægge medarbejderen at arbejde hjemme, såfremt dette er muligt under hensyn til stillingen, arbejdsopgaver, og at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed for medarbejderen. De almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæggelse af arbejdet vil her finde anvendelse. Der skal udbetales sædvanlig løn. For medarbejdere, hvor det ikke vil være muligt at arbejde hjemme, vil der ligeledes skulle betales sædvanlig løn. 

En medarbejder, som er pårørende/har haft nær kontakt til en person, som er under mistanke for at være smittet/er smittet med COVID-19, og hvor der efter aftale med sundhedsmyndighederne etableres frivillig karantæne (fx hjemmekarantæne) skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg, gælder samme retningslinje som ovenfor. Udtrykket 'frivillig' karantæne betyder, at medarbejderne naturligvis ikke kan møde fysisk på arbejde, hvis sundhedsmyndighederne har sagt, de skal blive hjemme.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter