Efter dagens møde i den folkekirkelige taskforce udsendes følgende meddelelse:

Kære alle præster, ansatte og menighedsråd

Smittesituationen er alvorlig, og regeringen indførte i går en række nye restriktioner. Det fremgik desuden tydeligt af pressemødet, at julegudstjenester kan gennemføres under de retningslinjer, der er gældende for folkekirken.

Der blev også samtidig udtrykt stor anerkendelse af folkekirkens ansvarlighed i forhold til at holde gudstjenester inden for retningslinjerne.  

Vi er klare over, at der er bekymring om afholdelse af julegudstjenesten blandt både ansatte og frivillige. Med disse udmeldinger fra Regering og Sundhedsmyndigheder er det derfor vores samlede vurdering, at vi forsvarligt kan holde julegudstjeneste. Og at vi naturligvis tager det ansvar på os at fejre gudstjeneste og leve op til den tillid, man viser os.

Samtidig er det vigtigt, at man lokalt genovervejer de hidtidige beslutninger om antallet af gudstjenester, og hvorvidt der skal synges eller ej til julegudstjenesten.

Hvis situationen ændrer sig, og der kommer nye restriktioner, vil vi selvfølgelig tage det til efterretning og tilpasse kirkens aktiviteter til disse.

Er der spørgsmål eller tvivl, så kontakt provst, stift eller Landsforeningen af Menighedsråd.

Venlig hilsen
Præsteforeningen, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne

- I Landsforeningen bakker vi op om, at der fortsat kan afholdes gudstjeneste juleaften og i juledagene generelt. Det er et stort ansvar for menighedsrådene, men det er vi i stand til at håndtere og leve op til, siger Landsforeningens formand Søren Abildgaard.

Tag hensyn til de lokale forhold

Han understreger samtidig, at man i hvert enkelt menighedsråd skal forholde sig til den konkrete situation.

- Det er vigtigt, at menighedsrådene tager hensyn til de lokale forhold og vurderer, om og hvordan gudstjenesterne kan gennemføres forsvarligt. hvad enten de finder sted i kirkerummet eller i fx en sportshal. Man skal også være opmærksom på, om der er nok personale eller frivillige til stede – altså om der er nok til at hjælpe kirkegængere ind og ud for at undgå sammenstimlen og til at få gjort grundigt rent mellem gudstjenesterne, hvis der er mere end en af dem samme dag. Altså de samme overvejelser som vi hidtil har skullet gøre os i forbindelse med afvikling af gudstjenester, siger Søren Abildgaard.

Han opfordrer desuden til, at man allerede nu – hvis ikke man har gjort det – forholder sig til, hvad man gør, hvis forudsætningerne for planlægningen ændrer sig, f.eks. hvis en medarbejder bliver syg.

- Er der personale nok til at gennemføre gudstjenesten i så fald? Allerede i dag er det nødvendigt at have tænkt det igennem, siger Søren Abildgaard.

Hvis menighedsråd og præst i fællesskab vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre mindst én gudstjeneste, bør der rettes henvendelse til biskoppen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter