Landsforeningens forslag til ny valgform

Forslag til ny valgform til provstiudvalg og stiftsråd

For at styrke den demokratiske legitimitet for provstiudvalg og stiftsråd, ønsker Landsforeningen at videreføre den valgforsamlingsmodel, som netop er indført ved menighedsrådsvalg, med virkning fra valget i efteråret 2021.

Forslaget til ændring af valgform til provstiudvalg og stiftsråd indeholder derfor flg. tre faser med mulighed for en fjerde:

  • Optakt med annoncering af det forestående valg og orienteringsmøde
  • Valg på en valgforsamling
  • Offentliggørelse af resultatet og
  • Mulighed for at udløse et afstemningsvalg

Hidtil er valg til provstiudvalg og stiftsråd foregået ved listevalg, men som ved de hidtidige menighedsrådsvalg, sker valget mange steder som såkaldte aftalevalg, fordi der kun indleveres én liste.

Styrker den demokratiske legitimitet

- Forslaget er et led i vores indsats for at styrke demokratiet i styringen af folkekirkens økonomi. Afholdelsen af en valgforsamling vil skabe offentlighed om afstemningen, samt give mulighed for at få en præsentation af kandidaterne og høre dem debattere forud for afstemningen. Dermed vil der være åbenhed om, hvem kandidaterne er, og hvad de står for, hvilket også bidrager til legitimiteten ved et eventuelt valg uden modkandidater, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.

Efter præsentationen skal der tilsvarende være mulighed for dialog og debat mellem og med kandidaterne og de fremmødte med det formål at øge de fremmødtes kendskab til kandidaternes ønsker og prioriteter for provstiudvalgs- og stiftsrådsarbejdet. Valget vil herefter ske ved skriftlige og dermed hemmelige afstemninger.

Bevarer det gode samvirke mellem præst og læge
Forslaget kræver ikke en lovændring, men skal besluttes i Kirkeministeriet. Det vil betyde, at hele provstiudvalget og det ene læge medlem af stiftsrådet fra 2021 vælges af menighedsrådsmedlemmerne på ét møde i hvert provsti.

- Landsforeningen finder det væsentligt, at der fortsat er en præst i provstiudvalget, da det er velfungerende og er med til at give en bredere forståelse og indsigt i provstiudvalgenes økonomi, opgaver og funktioner. Vi arbejder fortsat for at bevare det nuværende, gode samvirke mellem præster og læge medlemmer, siger Kaj Bollmann, formand for Landsforeningens strukturudvalg, der har udarbejdet forslaget.

Landsforeningen har orienteret Folketingets Kirkeudvalget om forslaget til ny valgform.

- På det seneste møde med Kirkeudvalget orienterede vi kort om forslaget, og vi opfattede en umiddelbar opbakning fra Kirkeudvalget til det, siger Kaj Bollmann.

Forslaget er desuden drøftet med bl.a. Præsteforeningen og Provsteforeningen. 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter