• Vil du gerne have indflydelse i Landsforeningen?
  • Viden om den politiske indflydelse Landsforeningens har?
  • Faglige input og oplevelsen af det fællesskab, Landsforeningen tilbyder menighedsrådsmedlemmer? 

I marts og april 2020 afholder Landsforeningen møder for menighedsrådsformænd og medlemmerne af Distriktsforeningerne.

- Vi vil gerne drøfte de politiske fokusområder, der arbejdes med i bestyrelsen: Den fortsatte demokratisering af folkekirken, etableringen af et organ, som skal have kompetence til at træffe beslutninger om folkekirkens fælles økonomi og forhandlingsretten som arbejdsgiverorganisation – status på, hvor langt vi er og den videre proces. Og så er vi interesseret i at høre mere om, hvilke politiske sager, man ude i menighedsrådene er optaget af, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.

På mødet vil der desuden være faglige input i forbindelse med menighedsrådsvalget. Blandt andet til hvordan det nye menighedsråd får en god start, og hvordan Landsforeningen kan bidrage til det.

Det er gratis at deltage i formandsmøderne. Tilmeldingsfrist 14 dage før mødets afholdelse. Tilmelding kan ske her. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter