Det kan blandt andet være ved at sørge for en mere klimavenlig opvarmning af de mange bygninger, menighedsrådene har ansvaret for.

For nylig drøftede også Landsforeningens Økonomi- og Bygningsudvalg, hvordan menighedsrådene kan bidrage til den grønne omstilling. Udvalget peger i første omgang på 4 områder, som man gerne vil drøfte med medlemmerne: 

Jordene - de kan anvendes på anden måde end til konventionelt landbrug, herunder til økologisk landbrug eller udlægges som natur eller skov.

Energiforbrug - I andre sektorer er det opbygget erfaringer med grønne energiformer. Folkekirken kan sætte som mål at være 'state of the art', det vil sige leve op til de bedste erfaringer, der er gjort. Både ved drift og ved nybyggeri og renoveringer kan der i højere grad tages højde for klimavenligt energiforbrug.

Affald – Især på kirkegårdene vurderes der at være et potentiale for bedre sortering og genanvendelse af affald - både individuelt affald fra brugerne og kirkegårdens eget affald.

Indkøb og transport - Ved valg af indkøb kan lavt klimaaftryk prioriteres, herunder fx genanvendelighed, reduktion af plast og bæredygtigt producerede blomster og gran. Transportbehov i forbindelse med især løbende indkøb af blomster, dagligvarer med videre kan reduceres.

- En del menighedsråd har allerede klima- og miljøspørgsmål højt på dagsordenen og har haft det gennem mange år. Det er helt naturligt, at menighedsrådene og alle andre aktører i folkekirken bidrager til de nationale klimamålsætninger, som et bredt flertal i Folketinget står bag, på linje med andre store aktører i samfundet. I Landsforeningen vil vi gerne inspirere menighedsrådene - også i det spørgsmål, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.

Han forventer, at folkekirkens bidrag til den grønne omstilling bliver blandt de emner, der skal drøftes på årsmødet i juni måned.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter