Landsforeningen følger myndighedernes anbefalinger for at forebygge smittespredning med coronavirus. Det betyder blandt andet, at vi har valgt at lægge os tæt op ad de vejledninger, der er lavet af biskopperne og fra Kirkeministeriet og anbefale menighedsrådene at følge dem.

- Vores prioritet er, at menighedsrådene skal have det så nemt som muligt, hvis man ellers kan sige det om en situation, som den vi står i, hvor der skal træffes hurtige, vanskelige og meget anderledes beslutninger, end menighedsrådene hidtil har stået overfor. Det er vigtigt, at den nødvendige information og vejledning når hurtigt og effektivt ud til alle menighedsråd, så man lokalt kan sætte de tiltag i værk, som er påkrævet i den nuværende situation, siger Landsforeningens formand Søren Abildgaard.

Samler informationen ét sted

For at hjælpe menighedsrådene, så de kun behøver at lede ét sted, har Landsforeningen samlet al relevant information på hjemmesiden i et særligt corona-tema, man kan tilgå fra forsiden - www.menighedsraad.dk.

- I tillæg til udmeldingerne fra Kirkeministeriet og biskopperne har vi lavet en spørgsmål- og svarguide (FAQ), hvor vi giver vores bud på, hvordan menighedsrådene skal forholde sig, i de situationer, hvor vejledningerne kan fortolkes på flere måder. Vores håb er, at menighedsrådene oplever sig hjulpet af dette, og vores sekretariat står til rådighed på telefon og mail med yderligere svar og vejledning, hvis man har brug for det, siger Søren Abildgaard.

Daglige møder i task-force

Biskopperne holder daglige møder for følge situationen og aftale opfølgning på og justering af deres vejledninger. En taskforce bestående af stiftskontorcheferne Jette Madsen og Asger Gewecke og biskop Peter Skov-Jakobsen samler trådene og koordinerer med Kirkeministeriet. Søren Abildgaard deltager på Landsforeningens vegne sammen med formanden for Præsteforeningen i task-force-møderne.

- På møderne drøfter vi de tiltag, der er behov for at iværksætte, og søger at koordinere kommunikationen, så menighedsrådene ikke oplever modstridende udmeldinger. Det er også her, vi kan samle op på de praktiske spørgsmål, som vi modtager fra baglandet, og forsøge at fjerne tvivl om fortolkningen af vejledninger og anbefalinger til, hvordan man lokalt skal agere for at mindske smittespredning, siger Søren Abildgaard.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter