På pressemødet 7. december om de seneste coronarestriktioner anerkendte regeringen og myndighederne folkekirkens særlige status – ikke mindst her i juletiden – ved at sikre, at kirkerne stadig er åbne. Også i de 38 kommuner, som blev pålagt skærpede restriktioner på grund af høj smittesituation.

- Heri ligger der en forventning om, at folkekirken kan agere ansvarligt, og den tillid skal vi naturligvis ikke misbruge, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.

Han deltog på Landsforeningens vegne mandag aften i den folkekirkelige taskforce, hvor man blandt andet drøftede udmeldingerne fra pressemødet tidligere på dagen og hvilke anbefalinger, der som følge heraf meldes ud til menighedsråd, præster og ansatte. 
Læs pressemeddelelse her. 
Læs rundskrivelse fra biskopper her.

Landsforeningen opfordrer menighedsrådene til at følge anbefalingerne fra myndighederne og fra biskopperne i de berørte stifter.  

I forhold til, hvem der lokalt træffer beslutningerne, understreger Søren Abildgaard, at det ledelsesmæssige ansvar fortsat ligger hos menighedsrådene.

- Jeg opfordrer til, at man sikrer en god dialog med præster og medarbejdere om, hvilke aktiviteter det er forsvarligt at gennemføre, og hvilke der bør aflyses henset til smittesituationen i de berørte kommuner. Samtidig skal man overveje, i hvilket omfang der er behov for, at medarbejdere fortsat møder på arbejde. Det vil fx være nødvendigt ved gudstjenester og kirkelige handlinger, samt hvis der undtagelsesvis lokalt gennemføres andre arrangementer eller aktiviteter i kirken eller sognegårde m.v., siger Søren Abildgaard.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter