Sognene i Gladsaxe, Boholte, Assing, Herning, Gjellerup og Øster Hornum fik på dagen for afstemningsvalg til landets menighedsråd uventet besøg af Landsforeningens formand, som ville hilse på for at få et førstehåndsindtryk af situationen i sognene.

Det var på forhånd kendt, at der kan være forskellige årsager til, at der er udløst afstemningsvalg i et sogn. Nogle steder er det konkrete sager som et bestemt kor eller udsmykning af kirken, der har været den afgørende faktor. Andre steder er der tradition for at have afstemningsvalg, fordi det er en del af den demokratiske proces, at man opstiller lister, som der stemmes om. Det gælder fx i Gjellerup sogn.

Særlig tradition
- Jeg fik en rigtig god snak med menighedsrådets formand i Gjellerup, som fortalte om den særlige tradition, der er i kirken. Og jeg må sige, at de virkelig gør noget ud af det på afstemningsdagen med opstillede caféborde og gode samtaler, siger Søren Abildgaard.

Generelt er det hans indtryk, at valgdagen alle steder stort set forløb uden problemer. Folk ankom til valgstederne i en lind strøm dagen igennem, og mange havde deres valgkort med i elektronisk form på mobiltelefonen, andre havde printet dem ud eller udfyldte dem på stedet.

Stemmeprocenten lå på mellem 10-30 procent, så der har bestemt været interesse for at sætte et demokratisk aftryk på menighedsrådenes sammensætning.

Enkelte udfordringer
- Der var enkelte udfordringer med brevstemmer i forhold til frister for indlevering, og jeg hørte også om udfordringer for sognebåndsløsere i forhold til at møde frem med en gyldig stemmeseddel. Men mit generelle indtryk er, at det forløb, som det skulle på valgdagen, siger formanden og tilføjer.

- Det er også mit klare indtryk, at uanset hvor hård debatten har været i nogle af sognene, så var stemningen god under mit besøg, der var en god tone, og man var enige om, at formålet med den demokratiske proces er at samle et hold, som i fællesskab kan skabe en relevant og attraktiv kirke i lokalsamfundet.

En opfordring
Søren Abildgaard har i den forbindelse en opfordring.

- Jeg synes, man skal tænke på, at der nogle steder er tale om et flertal mod et mindretal i rådet. Tænk på, at man skal arbejde sammen efter et afstemningsvalg, og at det, som måske var et konfliktpunkt før valget, ikke længere behøver at fylde. Jeg vil opfordre til, at menighedsrådene inviterer alle valgte ind i arbejdet med at skabe liv og vækst i kirken, så den kan få betydning i sognet.

21 sogne havde afstemningsvalg 17. november.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter