På et ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. oktober besluttede bestyrelsen at aflyse det fysiske delegeretmøde på Nyborg Strand den 31. oktober for i stedet at lave en løsning, så mødet kan finde sted digitalt.

- Det er med stor beklagelse, vi ikke mødes fysisk. Men vi er i en særlig situation, hvor der ikke er én rigtig beslutning. Hvis vi fastholdt at holde et fysisk møde, hvilket ville kunne lade sig gøre med de nuværende restriktioner, vil det blive præget af en lang række begrænsninger, der forhindrer et godt møde 31. oktober. Vi ønsker at skabe sikkerhed for, at mødet afholdes og rette opmærksomhed på mødets indhold i stedet for at diskutere, om det skal afvikles på den ene eller anden måde. Vi har brug for at få dialogen med de delegerede og få truffet beslutninger, siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen.

Holder fast i planlagt dagsorden

På bestyrelsesmødet blev det derfor samtidig besluttet, at delegeretmødet gennemføres med den dagsorden, der allerede er sendt ud, med blandt andet bestyrelsens beretning, de politiske oplæg og indkomne forslag. Mødet vil også finde sted i det planlagte tidsrum fra kl. 10.30 – 17.00 den 31. oktober.

- Vi forventer at dele mødet op i flere sessioner – med kaffepauser og muligheden for at gå fra til frokost undervejs, så deltagere ikke bliver møre af at sidde foran skærmen hele dagen, siger Søren Abildgaard.

Det er tredje gang, Corona/Covid-19 har tvunget bestyrelsen til at ændre i planerne for Årsmøde 2020. Første gang var i april måned, hvor det blev besluttet at udskyde mødet til efteråret. Anden gang var i slutningen af august. Her blev det vedtaget, at årsmødet skulle skæres ned til udelukkende at være et delegeretmøde og at det skulle afvikles på én dag.

Virtuelt møde stiller alle mere lige

Med i beslutningen om at gennemføre delegeretmødet som et virtuelt møde er også ønsket om, at alle delegerede deltager på lige fod. På nuværende tidspunkt har kun 2/3 af de delegerede tilmeldt sig mødet, hvilket er færre end forventet.

- Vi håber på at få flere delegerede til at tilmelde sig mødet, nu hvor det ikke bliver et fysisk møde, med hvad det kan indebære af overvejelser om sundhedsrisikoen ved at deltage, siger Søren Abildgaard.

Får mulighed for hjælp til teknikken

Landsforeningens sekretariat går nu i gang med at etablere en teknisk løsning, hvor alle delegerede tilmeldes med adgang til videomøde fra eget hjem, hvor de vil kunne deltage med billede, lyd og mulighed for at stemme. Derud over vil alle andre medlemmer få tilbudt mulighed for at tilmelde sig mødet, ligesom dem, der ønsker ordet, vil kunne få mulighed for det, hvis de tilkendegiver det på forhånd.

- Vi er klar over, at vi med den digitale løsning risikerer et demokratisk underskud, fordi det for nogle af vores delegerede vil være en stor udfordring med teknikken og dermed at deltage virtuelt. Og det er vi rigtigt kede af. Omvendt så giver det os mulighed for at åbne mødet igen for andre end de delegererede, og det trækker jo i den anden retning i forhold til den demokratiske legitimitet og i forhold til at overholde Landsforeningens vedtægter. Vi vil stille så megen hjælp til rådighed som muligt i dagene inden mødet, så vi kan få så mange som muligt klar til at deltage i det virtuelle møde, siger Søren Abildgaard.

Der bliver nu taget kontakt til de allerede tilmeldte delegerede for at sikre, at de også deltager i det digitale møde den 31. oktober. Ligesom øvrige delegerede også kontaktes. Andre medlemmer, der ønsker at deltage i mødet, vil kunne orientere sig via www.menighedsraad.dk fra uge 42 for at se, hvordan de kan tilmelde sig, og hvad de skal gøre, hvis de ønsker ordet på mødet.

Læs mere om delegeretmødet her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter