For at kunne tilmelde dig, skal du være delegeret og bruge dit medlemsnummer. Delegerede er valgt i deres lokale distriktsforening tidligere på året. Medlemsnummeret finder du på bagsiden af Menighedsrådenes Blad – øverst til venstre. Det er de 7 tal på 3. linje. Hvis ikke du kan læse nummeret, kan du sende en mail til menighedsraad@sogn.dk. Skriv ”Årsmøde” i emnefeltet, så får du tilsendt en mail med medlemsnummeret.

Delegeretmøde lørdag 31. oktober 2020

Tilmeld dig her

Årsmøde 2020 bliver på grund af corona-situationen i Danmark gennemført udelukkende som et delegeretmøde. Det finder sted lørdag den 31. oktober kl. 10.30 - 17.00 på Hotel Nyborg Strand.

Læs mere her.

Foreløbig dagsorden:

 1. Mødets åbning
 2. Valg af dirigenter
 3. Fastsættelse af forretningsorden for delegeretmødet
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens kommentarer til den aktuelle folkekirkelige situation
 6. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år
 7. Bestyrelsens oplæg: a. Medlemsdemokrati og organisering i arbejdsgiverorganisationen b. Folkekirkens styrelse c. Folkekirkens liturgi d. Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling.
 8. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det foregående regnskabsår
 9. Orientering om foreningens aktuelle økonomiske stilling
 10. Forelæggelse og drøftelse af budget samt godkendelse af forslag til kontingent for det følgende regnskabsår
 11. Indkomne forslag fra bestyrelsen, distriktsforeningerne, menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen og en distriktsforening, og disses enkeltmedlemmer.
  Kun forslag, der er indsendt senest 2 måneder forud for delegeretmødet, kan behandles
 12. Nedsættelse af valgbestyrelse
 13. Bestyrelsens meddelelse om tid og sted for næste årsmøde
 14. Eventuelt
 15. Mødets afslutning

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter