Efter udmeldingen fra regeringen og sundhedsmyndighederne tirsdag 1. december vedrørende skærpede restriktioner i 17 hovedstadskommuner samt Helsingør, er man i mange sogne i gang med at overveje, hvad det får af konsekvenser.

Landsforeningen opfordrer til, at retningslinjerne fra myndighederne overholdes, og at der udvises forsigtighed på grund af den forhøjede risiko for smitte de steder, der er omfattet af de skærpede restriktioner. De vil gælde fra 7. december 2020 til 2. januar 2021.

Samtidig understreger formand Søren Abildgaard, at menighedsrådene skal være opmærksomme på, at det er dem, der har det ledelsesmæssige beslutningsansvar.

 - Jeg opfordrer som tidligere til, at man lokalt tager en god og konstruktiv dialog i menighedsrådet og med medarbejdere og frivillige om, hvordan man i det enkelte sogn sikrer, at retningslinjerne overholdes, siger Søren Abildgaard.

Biskopperne i Københavns Stift og i Helsingør Stift har udsendt et fælles brev til menighedsråd og ansatte i folkekirken i de berørte kommuner. Det kan læses her. 

Landsforeningen deltager fredag den 4. december i et møde i den folkekirkelige task-force, hvor de skærpede restriktioner i de berørte 18 kommuner, og hvad det betyder for sognene der, forventes at blive drøftet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter