Brug af billeder i kirkens arbejde - få styr på ophavsretten

Find vejledningen her

Når man bruger billeder i sin kommunikation, skal der i langt de fleste situationer betales ophavsretspenge til den, der har rettighederne til billedet. Det gælder ikke bare, når man bruger fotos på sin hjemmeside, sociale medier, i kirkebladet eller andre offentligt tilgængelige kommunikationskanaler. Det gælder også ved brugen af billeder i fx præsentationsmateriale, koncertprogrammer, invitationer til arrangementer med mere.

Det er foreningen VISDA, der på rettighedshavernes vegne håndterer disse rettigheder. Landsforeningen har gennem længere tid forhandlet med foreningen om, hvordan dette skal håndteres af menighedsrådene.

Nu er en vejledning udkommet, hvor man kan orientere sig i reglerne og hvordan man kan tegne et abonnement på brugen af billeder.

Vejledningen indeholder blandt andet en liste over, hvad VISDA-tilladelsen dækker, hvad der kræver konkret tilladelse fra rettighedshaver og hvilke billeder, der kan bruges frit uden tilladelse og dermed ingen betaling.

Det er ikke alle typer af billeder en VISDA-tilladelse dækker, men det fremgår nærmere af vejledningen.

Landsforeningen anbefaler, at hvert enkelt menighedsråd tager stilling til, hvad der giver mening ud fra de lokale forhold. For nogle menighedsråd vil det være en rigtig god idé at lave en aftale om VISDA-licens, andre har måske ikke behov for at bruge den type billeder i deres virke.

Vær opmærksom på, at man også på nettet kan finde gratis billeder, der kan bruges i sognets og kirkens kommunikation.
Fx i materialebanken på folkekirken.dk 

Hvis I har brug for nærmere vejledning, er I velkommen til at kontakte Landsforeningen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter