Ved indgåelsen af overenskomsterne på folkekirkens område blev der ikke aftalt betalt spisepause.

- Og krav, som blev fremsat af de faglige organisationer blev efterfølgende ikke imødekommet, fordi der ikke var midler til det. Nu bliver organisationerne så kvit og frit ”belønnet” med en betalt spisepause, siger Inge Kjær Andersen, næstformand og formand for Personaleudvalget.

Hun er både overrasket og skuffet over beslutningen.

- Folkekirkens ansatte har aldrig haft betalt spisepause bortset fra de få grupper, der på reel vis har forhandlet sig til det ved tidligere overenskomstforhandlinger. Flere faglige organisationer har endog anerkendt ikke at have betalt spisepause, da de ved tidligere overenskomstforhandlinger har stillet krav om netop at få betalt spisepause, siger Inge Kjær Andersen.

Hun undrer sig over, at forliget er skrevet ind i cirkulære om Statens arbejdstidsaftale, som hovedparten af folkekirkens ansatte ikke er omfattet af.

- Jeg bliver bekymret, når man på den måde fra politisk hold tilsidesætter, hvad der hidtil har været aftalt og altså de gældende løn-og ansættelsesvilkår for menighedsrådenes ansatte, siger Inge Kjær Andersen, der ellers oplever, at regeringen i Danmark og i Europa forsvarer den danske model, som er kendetegnet ved, at arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer forhandler sig til rette.

- Efter min mening er dette her et udtryk for, at man helt tilsidesætter arbejdsgivernes ret til at øve indflydelse på løn- og ansættelsesforholdene. Og der er da ingen, der efter det her med rette kan sige, at vi har den danske model i folkekirken, siger Inge Kjær Andersen.

Retten til betalt spisepause er først gældende fra 1. august 2020. Vi vender tilbage med nærmere oplysninger om, hvordan I skal håndtere det.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter