I mange af de ældre kirker i Danmark kan det være et problem med tilgængeligheden for fysisk handicappede. Nogle steder har man kunnet løse problemerne med en rampe til kørestole eller et gelænder til dårligt gående – andre steder er man opmærksomme på at give en hjælpende hånd til personer med fysisk handikap.

- Vi skal være opmærksomme på situationer, hvor det vil være naturligt at indrette eller ændre på bygninger, så de bliver mere handicapvenlige. Det gælder især ved nybyggerier og ved større renoveringer, hvor man fx skal ændre på indgangen til kirken eller adgangen frem til kirken, siger Landsforeningens formand Søren Abildgaard.

Han tilføjer, at det er et omfattende arbejde at udarbejde byggeprojekter i folkekirken, fordi man skal balancere hensynet til tilgængelighed med de kulturhistoriske hensyn.

Kirken er for alle

- Men kirken skal være for alle, og jeg anerkender fuldt ud, at nogle kan opleve, at de ikke er velkomne i kirken på samme måde som andre på grund af fysiske barrierer.

For de menighedsråd, der står med byggeprojekter, er der hjælp at hente. Det er nemlig muligt at søge tilskud fra tilgængelighedspuljen. I 2020 er der 28,2 mio. kroner i puljen.

Tilskud til et projekt kan maksimalt udgøre 50 procent af det samlede beløb af den støtteberettigede del af projektet (eksklusive moms). Modtagere af tilskuddet skal selv bidrage med 50 procent. 

- Så jeg vil opfordre de menighedsråd, der ikke allerede er opmærksomme på muligheden, at søge tilskud fra puljen til kommende byggeprojekter, siger Søren Abildgaard.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter