Siden den formelle indkaldelse i slutningen af juli måned til årsmødet, har udviklingen i corona-epidemien fået regeringen og sundhedsmyndighederne til blandt andet forlænge forsamlingsforbuddet og fastholde de nuværende afstandskrav frem til slutningen af oktober. Derfor har Landsforeningens bestyrelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag aften besluttet, at årsmødet gennemføres anderledes, end det var planen for en måned siden.

- Corona-situation betyder desværre, at vi endnu engang har måttet ændre planer for årsmødet. Forsamlingsforbuddet og afstandskravene medfører, at vi ikke ser andre realistiske muligheder end at reducere årsmødet til kun at bestå af delegeretmødet, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.

Af hensyn til hotellets kapacitet og dermed mulighed for at overholde restriktionerne og forsamlingsforbuddet vil årsmødet kun blive for delegerede og bestyrelsen, ligesom der ikke inviteres gæster med til årsmødet, bortset fra kirkeministeren og enkelte repræsentanter for pressen.

Foruden at sikre, at afstandskrav og forsamlingsforbuddet overholdes, vil der blive taget en række andre sundhedsmæssige forholdsregler for at deltagerne kan være trygge ved at møde frem til delegeretmødet: Der vil blandt være ensretning ind og ud ad døre, der er ingen sang og frokosten bliver portionsanrettet.

- Bestyrelsen har lagt vægt på at sikre medlemsdemokratiet i Landsforeningen ved at gennemføre delegeretmødet i det omfang, det er muligt med de fortsat gældende restriktioner. Der bliver desværre kun plads til de delegerede ved årets møde. Derudover giver vi mulighed for, at forslagsstillere til de indkomne forslag, kan deltage under det pågældende punkt, også hvis de ikke er delegerede. Jeg håber, vi får et godt møde den 31. oktober, selv om det bliver anderledes, end vi havde ønsket, siger Søren Abildgaard.

På grund af det begrænsede deltagerantal opfordrer Landsforeningen til, at distriktsforeningerne denne gang er særlig opmærksomme på lokalt at drøfte og forberede deltagelsen i delegeretmødet.

For de delegerede - som allerede er valgt - åbner tilmeldingen 31. august på www.menighedsraad.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter